ATC intensiv cirkelträning

ATCn är pausad pga Covid-19, Ny information kommer när krisledningsstaben i Karlshamns kommun har tagit nya beslut.

ATC är en snabb, intensiv cirkelträning där vi stärker hela kroppen och tränar kondition.