Spinning

Spinningen är pausad pga Covid-19, Ny information kommer när krisledningsstaben i Karlshamns kommun har tagit nya beslut.