Spinning

Spinningen är pausad pga Covid-19, Ny information kommer när kommunen har tagit nya beslut.