Ordningsregler

Här presenteras våra ordningsregler för vår badanläggning.

  • Entréavgift gäller alla gäster, såväl badande som icke badande.
  • Vatten är den enda dryck som får förtäras i bastun.
  • Filmning och fotografering utan tillstånd är förbjudet.
  • Årskort för bad och Actic medlemskap är personliga och förses med foto och personuppgifter. Registrera alltid kort och tagg vid inpassering. Missbruk kan leda till avstängning.
  • Karlshamns kommun ansvarar inte för stölder, bortglömda eller borttappade saker.
  • Påverkade eller berusade personer får inte vistas i anläggningen.
  • Djur är inte tillåtna i anläggningen. (Undantag gäller för ledarhundar)
  • Städa och plocka undan efter dig i och omkring bassängerna.
  • Respektera och lyssna på personalen.
  • På anläggningen är rökning inte tillåten.

Överträdelse av ovan nämnda regler kan innebära avvisning/avstängning. Ingen återbetalning av entréavgift sker i sådana fall.