Tillgänglighet

Väggabadet är väl anpassat för personer med funktionsvariationer då målet är att anläggningen ska vara tillgängligt för alla. Anläggningen har breda gångar och dörrar vilket gör att rullstolar lätt kan ta sig fram.

Parkering för funktionsvarierade finns nära entrén. Tillgång finns till eget anpassat omklädningsrum där man kommer direkt ut i simhallen. Det finns också tillgång till lift med tillhörande lyftsele.