is_single

25m bassängen och rutschkanan stängd tills vidare

Från och med måndag 15/4 är 25 m bassängen och rutschkanan stängd tills vidare eftersom att vi väntar på reservdelar.

Kommunens kvällssimskola kommer att bedrivas i undervisningsbassängen så länge och under denna tid stängs undervisningsbassängen av för allmänheten.

All föreningsverksamhet som bedrivs i 25 m bassänger utgår tills vidare.