Foto: Hanna Hörnbäck, karlshamns kommun

Tätare provtagningar i Väggabadet för att säkerställa god vattenkvalitet

Väggabadet inför tätare mätningar för att hålla en god kvalitet på vattnet i både duschar och bassänger.

Legionellabakterier finns naturligt i allt vatten och förökar sig i stillastående vatten och i vatten som är mellan 18 och 45 grader. I januari rapporterade en badgäst att hen hade blivit smittad av legionellabakterier. Väggabadet agerade direkt och tog prover i samverkan med Miljöförbundet. Provtagningen visade på något förhöjda värden i vissa av duscharna.  Duschslangar och blandare byttes ut, och ytorna hetspolades.

Vi följer givetvis Miljöförbundets och smittskyddsläkarens råd och gör allt vad vi kan för att hålla bakterienivåerna nere på en så låg nivå som möjligt. Efter beskedet att en badgäst hade blivit smittad av legionellabakterier, har vi uppdaterat våra rutiner som bland annat innebär att vi nu gör tätare mätningar för att säkerställa god vattenkvalitet, säger Andreas Henningor som är chef på Väggabadet.

Legionellabakterier kan smitta genom att du andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när du duschar eller sitter i en bubbelpool. Du behöver få ner bakterierna i lungorna för att bli smittad, och du blir inte smittad genom att dricka vattnet.

Enligt 1177.se tar det ungefär fem till sex dygn från att du blivit smittad tills att du blir sjuk. Bakterien kan inte ligga kvar i kroppen och ge symtom vid senare tillfällen. Legionellabakterier kan orsaka legionärssjuka som är en lunginflammation. Det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårt sjuka. Misstänker du att du smittats av legionellabakterier ska du kontakta sjukvården.