Kontakt

Besöksadress
Saltsjöbadsvägen 6
Karlshamn

Postadress
Väggabadet i Karlshamn
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Telefon
0454-812 26

E-mailadress
badet@karlshamn.se